Ciron Gruffydd:

Blogiwr Preswyl: Ciron Gruffydd Fel awdur ifanc yng Nghymru heddiw, mae’n amhosib peidio sylwi ar sut mae’r safleoedd rhwydwaith cymdeithasol, a’r we yn gyffredinol, yn llwyddo i ddod a phobl greadigol at ei gilydd i gydweithio ar brosiectau gwahanol.

Yn ddiweddar cynhaliwyd yr Harlech Biennale gyda thua ugain o artistiaid gwahanol yn creu gweithiau ar y thema pontio ryngwladol. Cafodd rhai o’r darnau perfformiad eu darlledu ar y we i orielau yn Naples, Yr Eidal a Toledo yn Sbaen. Dyma enghraifft berffaith o gydweithio creadigol rhyngwladol.

Mae prosiectau eraill sy’n cyfuno arddulliau gwahanol – fel rhoi barddoniaeth y bardd o America, Billy Collins, gyda gwaith animeiddiedig ar YouTube – wedi gwneud i lawer sylwi a gwerthfawrogi barddoniaeth am y tro cyntaf. Hefyd, mae defnydd llenorion ifanc o wefannau MySpace a Facebook yn codi ymwybyddiaeth o’u gwaith ac yn creu cynulleidfa o’r newydd. Mae’r awdures a bardd, Laura Dockrill, yn un sy’n torri tir newydd drwy ddefnyddio’r gwefannau hyn. Mae hi hefyd yn croes-dorri cerddoriaeth a barddoniaeth gan drefnu digwyddiadau ar y cyd â Kate Nash yn aml.

Bydd y cyfle o weithio gydag artistiaid a blogwyr yng Ngŵyl May You Live In Interesting Times yn brofiad arbennig ac yn siŵr o agor drysau dychymyg a’n hysbrydoli i fynd oddi yno yn llawn syniadau newydd.

Rwy’n gobeithio y bydd fy amser fel blogiwr preswyl yn annog mwy ohonom i rannu ysbrydoliaeth a syniadau drwy gyfrwng y Gymraeg o fewn Cymru a thu hwnt. Os yw’n bosib i ni wneud hyn, yna fe allwn ninnau hefyd ddenu cynulleidfa, llenorion, arlunwyr a nifer o bobol greadigol eraill i’n plith gan greu prosiectau newydd sy’n croes-dorri arddulliau a dod a chreadigrwydd Cymraeg i’r ugeinfed ganrif ar hugain.

Mae Ciron Gruffudd wedi’i gomisiynu i fod yn flogiwr preswyl ar ein cyfer yn y cyfnod sy’n arwain at ac yn ystod yr ŵyl. Mae’r wobr ‘You May Fund’ yma gan ‘MYLIT’ ac Academi yn cael ei gefnogi gan Gyngor Celfyddydau Cymru. Mae’r ‘You May Fund’ yn cefnogi gweithgareddau gŵyl gan ymarferwyr Cymreig, ac eleni mae’n cael ei gyllido a’i gefnogi gan Safle, y sefydliad strategol ar gyfer celf yn y cylch cyhoeddus yng Nghymru.

 

**************************************************

As a young writer in Wales today, it’s impossible not to notice how social networking sites, and the web in general, successfully brings creative minds together to work on different projects. Recently, the Harlech Biennale was a great success with over twenty artists working on pieces inspired by the theme of International Crosscurrents. Some of the performance pieces were broadcast on the web into galleries in Napels, Italy and Toledo, Spain.

A perfect example of international creative collaboration. Other projects combine different styles, like the poetry of American Poet Laureate, Billy Collins, with animation on YouTube. This has opened the door to a world of poetry for many, and they notice and appreciate poetry for the first time. Younger writers use social networking sites such as MySpace and Facebook to raise the profile of their work and to produce new audiences for their work. Poet and writer, Laura Dockrill, has broken new ground by using these sites to organise events. She also works with singer Kate Nash on a regular basis.

The chance of working with artists and bloggers in the May You Live In Interesting Times will be a fantastic opportunity and will spark our imaginations to new and exiting ideas and opportunities.

I hope my time as a resident blogger will encourage more of us to share our ideas and inspirations through the Welsh language within Wales and beyond. If it’s possible for us to do this, then we can also captivate audiences, writers, artists and other creative minds to create new projects that bridge styles and bring Welsh creativity firmly into the twenty-first century. This award by the You May Fund is a MYLIIT and Academi commission with the financial support of the Arts Council of Wales. The You May Fund supports Festival activity by Welsh practitioners, and this year is funded and supported by Safle, the strategic organisation for art in the public realm in Wales.

One Response to “Ciron Gruffydd:”

  1. Tracy Williams Says:

    This event sounds very interesting, pity I’m filming in North Wales and unable to attend. As a writer, filmmaker and actress based in the Brecon Beacons I am experimenting with blogging and social media to generate interest in my work. Perhaps you could check out my website and leave comments and suggestions to help shape how this moves forward. If you’re a Film or TV Drama Producer, please contact me as I has a feature length script ready for the next stage (I already have a well known Director interested). My website address is http://www.tracyannwilliams.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: