Blog Ciron: Bwyd Sonique

Mewn ystafell fechan ym mhellafion Chapter cefais fy nghyflwyno i Bwyd Sonique. Prosiect dau artist, Simon Proffitt a Karine Décorne, yw Bwyd Sonique, ac mae’r teimlad agos (dim ond pedwar sy’n cael mynychu’r perfformiad ar y tro) yn gwneud i chi deimlo’n rhan o’r digwyddiad.

Wrth eistedd ar glustogau ar y llawr bu’r pedwar ohonom ni’n gwneud defnydd o’n holl synhwyrau wrth i Karine ddechrau coginio tra bod Simon yn recordio’r swn oedd yn cael ei newid mewn cyfrifiadur cyn ei  chwarae i’r gynulleidfa. Roedd y sain oeddem ni’n ei glywed yn gwneud i ni ymlacio a myfyrio tra’n gwylio Karine yn coginio.

Roedd arogl hyfryd y bwyd hefyd yn ychwanegu at y profiad, a daeth pob dim i uchafbwynt wrth i ni dderbyn bowlen bychan o fwyd yr un fel oedd y gerddoriaeth yn distewi.

Dyma’r perfformiad aml-synhwyrol cyntaf i mi ei fod yn rhan ohono ac mi oedd o’n brofiad gwahanol iawn. Roedd agosatrwydd y peth yn gwneud i mi deimlo ychydig yn anghysurus i ddechrau ond buan iawn wnes i ymlacio yn swn y ffrio a’r arogl hyfryd. Difyr iawn.

Advertisements

2 Responses to “Blog Ciron: Bwyd Sonique”

  1. Iwan Says:

    Oedd y bwyd yn dda?

  2. mayyoulive Says:

    Oedd, da iawn. Fe ges i afalau wedi ei ddrio gyda’ zest oren a sbeisys gwahanol. Ond wedi i mi siarad a phobl eraill sydd wedi mynd i’r perfformiad, mae’n debyg fod bwyd gwahanol yn cael ei baratoi pob tro sy’n gwneud pob perfformiad yn unigryw sy’n golygu fod y gynulleidfa’n dod oddi yno wedi cael profiad gwahanol.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: