Blog Ciron: Who wants to be…?

Neithiwr fe ges i gyfle i fynd i’r digwyddiad yma sy’n cael ei redeg gan The People Speak sy’n dod a pobl at eu gilydd i drafod, chware a gwneud penderfyniadau. Y syniad tu ol i Who wants to be…? yw ei bod y gynulleidfa’n gosod y cwestiynau, yn eu hateb, yn creu’r rheolau ac yn pledleisio dros y gorau.

Roedd pawb yn y gynulleidfa wedi talu £10 i gymryd rhan, ac o few tair awr roedd rhaid i ni benderfynnu beth i’w wneud gyda’r £1110 oedd wedi cael ei gasglu. Roedd hi’n drafodaeth fywiog iawn ac mae’n amlwg fod yr wyl wedi ysbrydoli llawer ac roedden nhw’n angerddol am roi’r arian i rhai oedd yn ymwneud a’r wyl.

Roedd nifer eisiau rhoi’r arian i Alfred Sirleaf a’i Daily Talk sy’n rhoi newyddion a gwybodaeth i filoedd o drigolion Liberia pob dydd. Fe siaradodd Alfred yn dda am sut y byddai’r arian yn mynd i ddatblygu Daily Talk fel ei fod yn gallu cyrraedd llawer mwy o bobl. Roedd eraill eisiau rhoi’r arian i Maker Faire Africa – sy’n dod a dyfeiswyr Affrica at eu gilydd unwaith y flwyddyn i ddatblygu syniadau ac annog menter yn un o gyfandiroedd tlotaf y byd – oedd hefyd gyda’ cynrhychiolaeth yn yr wyl.

Wrth gwrs, roedd rhai gyda syniadau ychydig yn fwy gwirion. Fe wnes i gynnig gwario’r cyfan ar meccano fel ein bod ni i gyd yn gallu creu rhywbeth gyda’n gilydd (fel anghenfil meccano neu pont meccano dros y Taf). Rhai da eraill oedd betio’r cyfan ar roulette i ddyblu’r arian neu prynu cwch!

Beth wnaeth y digwyddiad yma ddangos oedd fod democratiaeth yn broses llafurus a hir. Ro’n i yno am dair awr, ond dwi ddim yn meddwl y byddai pawb wedi bod yn gytun petaen ni wedi bod yno am dair wythnos. Fe benderfynwyd yn y diwedd i wario’r arian ar wneud rhan o Gaerdydd yn wyrdd am ddiwrnod – “re-turf the streets”. Tydw i ddim yn siwr sut mae hyn yn mynd i weithio ond mae’n debyg y byddaf i’n cael e-bost amdano yn dyfodol agos – fe wna i’n siwr y bydda’ i’n ysgrifennu mwy am y prosiect yma.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: