Blog Ciron: Arolwg

Mae dros wythnos wedi bod ers yr wyl erbyn hyn, ac mae’r tridiau cyffroes yn May You Live in Interesting Times wedi cael digon o amser i ymdoddi yn fy mhen.

Roedd yn brofiad gwych ac fe wnes i gyfarfod llawer o bobl diddorol tu hwnt. Roedd Alfred yn gymeriad difyr, ac wedi siarad gydag o, rwy’n sylweddoli fod beth mae o’n ei wneud yn Liberia mor bwysig oherwydd ei fod yn rhannu newyddion lleol a rhyngwladol gyda chymaint o bobl fyddai ddim yn derbyn y fath wybodaeth fel arall. Nid rhannu newyddion yn unig mae Alfred, ond mae o hefyd yn agor drysau gwybodaeth i gymaint o bobl eraill.

Mae prosiectau fel y Ghana Thintank hefyd wedi fy ysbrydoli gan ei fod yn newid ein dealltwriaeth ni o wledydd a chenhedlau eraill wrth iddyn nhw ddatrys ein problemau ni, ac roedd gwaith Eddo Stern yn dangos beth mewn celf gan ddefnyddio’r technoleg sydd ar gael i ni heddiw

Roedd y Maker Faire, oedd yn croesawu pobl sy’n creu pethau newydd gyda thechnoleg yn anhygoel. Roedd un dyn yno oedd yn arddangos yr allweddellau mae o wedi ei wneud drwy chwarae gyda’r ‘circut board’ a newid y sain yn gyfan gwbl. Roedd o hefyd yn dangos sut oedd gwneud hynny, a dyna beth sy’n bwysig oherwydd mai dyna ysbryd yr wyl. Rhannu syniadau ac ysbrydoliaeth gyda’n gilydd  fel fod pawb yn mynd oddi yno gyda syniadau newydd a fyddai’n cyfoethogi ein bywydau ni, ac eraill hefyd.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: